(+91) 9891379670

Price List

Yantra

Type(AshtDatu 24ct.Gold Polish) yantra

Rate1(2"*2")

Rate2(5"*5")

Bagla mukhi Yantra

Rs.260.00

Rs.750.00

Sapooran MahaLaxmi Yantra

Rs.260.00

Rs.750.00

Sarv Karya Siddi Yantra

Rs.260.00

Rs.750.00

Saraswati Yantra

Rs.260.00

Rs.750.00

Vashi karan Yantra

Rs.500.00

Rs.750.00

Katyani Yantra

Rs.260.00

Rs.750.00

Durga Bisa Yantra

Rs.260.00

Rs.750.00

Shree Yantra

Rs.260.00

Rs.750.00

Kuber Yantra

Rs.260.00

Rs.750.00

Laxmi Vinayak Ganesh Yantra

Rs.260.00

Rs.750.00

Vastu Dosh Nivaran Yantra

Rs.260.00

Rs.750.00

Vyapar Vridhi Yantra

Rs.260.00

Rs.750.00

Mahamritunjay Yantra

Rs.260.00

Rs.750.00

Bhoom Yantra

Rs.260.00

Rs.750.00

Bajrang Yantra

Rs.260.00

Rs.750.00

Santan Gopal Yantra

Rs.260.00

Rs.750.00

Guru Yantra

Rs.260.00

Rs.750.00

Surya Yantra

Rs.260.00

Rs.750.00

Mangal Yantra

Rs.260.00

Rs.750.00

Karja Mukti Yantra

Rs.260.00

Rs.750.00

Vahan Durgatna Nashak Yantra

Rs.260.00

Rs.750.00

Ketu Yantra

Rs.260.00

Rs.750.00

Rahu Yantra

Rs.260.00

Rs.750.00

Shani Yantra

Rs.260.00

Rs.750.00

Navgrah Yantra

Rs.260.00

Rs.750.00

Ram Raksha Yantra

Rs.260.00

Rs.750.00

Vijay Yantra

Rs.260.00

Rs.750.00

Kamdev Yantra

Rs.260.00

Rs.750.00

Laxmi Narayan Yantra

Rs.260.00

Rs.750.00

Laxmi Ganesh yantra

Rs.260.00

Rs.750.00

Kanak Dhara Yantra

Rs.260.00

Rs.750.00

Budh Yantra

Rs.260.00

Rs.750.00

Shukar Yantra

Rs.260.00

Rs.750.00

Guru Pran chetna Yantra

Rs.260.00

Rs.750.00

Sarve Kashta Nivaran Yantra(8"*8' Size)With Frame

Rs.2750.00